GRATIS FRAKT 🇸🇪

Tjänstevillkor


ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Taizhou Kuayangyunlian Technology Co., Ltd.. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Taizhou Kuayangyunlian Technology Co., Ltd. Taizhou Kuayangyunlian Technology Co., Ltd. erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, betingad av ditt godkännande av alla villkor, villkor, politik och meddelanden stat

 

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Terms of Service", "Terms"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare, och / eller bidragsgivare av innehåll.

 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, accepterar du att vara bunden till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, får du inte tillgång till webbplatsen eller användning av några tjänster. Om dessa tjänstevillkor betraktas som ett erbjudande är accepten uttryckligen begränsad till dessa tjänstevillkor. 

 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av tjänstevillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av tjänstevillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

 

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online e-handelsplattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor, bekräftar du att du är minst den ålder av majoritet i din stat eller provins bosättning, eller att du är den ålder av majoritet i din stat eller provins av hemvist samt att du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller får du, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Ett brott eller brott mot någon av Villkoren leder till att dina Tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav på anslutande nät eller anordningar. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller andra informationskällor. Varje tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk. Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller gentemot någon tredje part för ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår Returpolicy. Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa de färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av valfri färg blir korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av eventuella produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där förbjudet.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

Vi förbehåller oss rätten att neka någon beställning du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, läs vår policy för returer.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller indata över. Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg "i dess är" och "som tillgänglig" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller avser din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och egen diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören(s). Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa tjänstevillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR FRÅN TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, fundering eller frågor gällande produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en förfrågan från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (tillsammans "kommentarer" ), godkänner du att vi när som helst kan, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; 2) att betala ersättning för eventuella synpunkter, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.  Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi fastställer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt skulle kunna påverka tjänstens funktion eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.


AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy. För mer information se vår sekretesspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår sida eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förutom andra förbud som anges i servicevillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar, eller lokala förordningar; (d) att göra intrång på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder, f) Att lämna in falska eller vilseledande uppgifter. (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka tjänstens funktionalitet eller funktion eller drift av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personliga information, (i) till spam, phish, pharm, svepskäl, spindel, krypa, eller skrapa; j) för varje obscent eller omoraliskt syfte, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, tidsenligt, säkert eller felfritt.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst, utan att meddelande till dig.

Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) som tillhandahålls "i dess egenskap av är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall skall UNUMUNUM, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för varje skada, förlust, anspråk, eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller eventuella liknande skador, oavsett om de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) , strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som handlas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt har att göra med din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som lagts ut , översänds, eller på annat sätt görs tillgängliga via tjänsten, även om de underrättas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller ansvarsbegränsning för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - GOTTGÖRANDE

Du samtycker till att gott och gott göra, försvara och hålla UNUMUNUM och våra moderföretag, dotterbolag, samarbetspartners, partners, tjänstemän, tjänstemän, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa tjänstevillkor eller de dokument som de införlivar genom referens , eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor är fast besluten att vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskurna från dessa tjänstevillkor, sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats. Om du i vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela detta och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägning; och/eller kan i enlighet med detta neka dig åtkomst till våra Tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenheten av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa tjänstevillkor skall inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till , eventuella tidigare versioner av tjänstevillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa tjänstevillkor ska inte tolkas mot den redaktionella parten.

AVSNITT 18 - STYRANDE LAG 

Dessa tjänstevillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig Tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Josef Ballo Einzelunternehmen, Rosstraße 16, 52064 Aachen, Germany.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR

Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår hemsida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar i dessa tjänstevillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om tjänstevillkoren ska skickas till oss på info@icare.sverige.com

AVSNITT 21 - SMS/MMS MOBILMEDDELANDE MARKNADSFÖRINGSPROGRAM VILLKOR

BestOfTested Sweden (hädanefter ”Vi”, ”Oss”, ”Vårt”) erbjuder ett mobilmeddelandeprogram (”Programmet”) som du godkänner att använda och delta i under förutsättning att dessa villkor för mobilmeddelanden och sekretesspolicy ("Överenskommelsen"). Genom att välja eller delta i något av våra program accepterar du och godkänner dessa villkor, inklusive, utan begränsning, ditt avtal om att lösa eventuella tvister med oss ​​genom bindande, enskild skiljedom, som beskrivs i ”Tvistlösning” nedan. Detta avtal är begränsat till programmet och är inte avsett att ändra andra villkor eller sekretesspolicy som kan styra förhållandet mellan dig och oss i andra sammanhang.

Användaranmälan: Programmet tillåter användare att ta emot SMS / MMS-mobilmeddelanden genom att bekräfta att de deltar i programmet, t.ex. via online- eller applikationsbaserade registreringsformulär. Oavsett vilken opt-in-metod du använde för att gå med i programmet godkänner du att detta avtal gäller ditt deltagande i programmet. Genom att delta i programmet samtycker du till att ta emot autodialed eller förinspelade marknadsförings text meddelanden till det telefonnummer som är kopplat till din opt-in, och du förstår att samtycke inte krävs för att göra något köp från oss. Medan du samtycker till att ta emot meddelanden som skickas med en autodialer, ska det föregående inte tolkas så att det antyder eller antyder att någon eller alla av våra mobilmeddelanden skickas med ett automatiskt telefonsamtalssystem (“ATDS” eller “autodialer”). Meddelanden och datahastigheter kan gälla.

Användaranmälan: Om du inte vill fortsätta delta i programmet eller inte längre godkänner detta avtal, godkänner du att du svarar STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE, eller QUIT till något mobilmeddelande från oss för att välja bort Programmet. Du kan få ytterligare ett mobilmeddelande som bekräftar ditt beslut att välja bort. Du förstår och håller med om att ovanstående alternativ är de enda rimliga metoderna att välja bort. Du förstår och samtycker också till att alla andra metoder för att välja bort, inklusive men inte begränsat till, att skriva andra ord än de som anges ovan eller muntligt begära att en av våra anställda tar bort dig från vår lista, inte är ett rimligt sätt att välja bort. 

Skyldighet och anmälan: Om du när som helst tänker sluta använda det mobilnummer som har använts för att prenumerera på programmet, inklusive att avbryta din serviceplan eller sälja eller överföra telefonnummer till en annan part, samtycker du till att du kommer att slutföra processen för borttagning av användare som anges ovan innan du avslutar din användning av mobiltelefonnumret. Du förstår och samtycker till att ditt avtal att göra det är en väsentlig del av dessa villkor. Du samtycker vidare till att om du avbryter användningen av ditt mobilnummer utan att meddela oss om sådan ändring, samtycker du till att du kommer att vara ansvarig för alla kostnader (inklusive advokatavgifter) och skulder som oss, eller någon part som hjälper till med leverans av mobilmeddelandena som ett resultat av anspråk från enskilda personer som senare tilldelas det mobiltelefonnumret. Denna plikt och detta avtal ska överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal för att delta i något av våra program.

DU SAMTYCKER TILL ATT DU SKA ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA OSS FRIA FRÅN ALLA ANSPRÅK ELLER ANSVAR SOM HÄRRÖR FRÅN DITT UNDERLÅTENHET ATT MEDDELA OSS OM EN ÄNDRING AV DEN INFORMATION DU HAR TILLHANDAHÅLLIT, INKLUSIVE ALLA ANSPRÅK ELLER ANSVARSSKYLDIGHETER ENLIGT TELEFONENS KONSUMENTSKYDDSLAG, 47 U.S.C. § 227, ELLER FÖLJANDE, ELLER LIKNANDE STATLIGA OCH FEDERALA LAGAR, OCH ALLA FÖRESKRIFTER SOM UTFÄRDAS DÄRAV SOM FÖLJER AV ATT VI FÖRSÖKER KONTAKTA DIG PÅ DET MOBILTELEFONNUMMER DU HAR ANGETT.

Programbeskrivning: Utan att begränsa programmets omfattning kan användare som väljer programmet förvänta sig att få meddelanden om marknadsföring och försäljning av digitala och fysiska produkter, tjänster och evenemang.

Kostnad och frekvens: Meddelande- och datahastigheter kan gälla. Programmet involverar återkommande mobilmeddelanden och ytterligare mobilmeddelanden kan skickas regelbundet baserat på din interaktion med oss.

Supportinstruktioner: För support angående programmet, meddela "HELP" till det nummer du fick meddelanden från eller mejla oss på info@icare-sverige.com. Observera att användningen av den här e-postadressen inte är en acceptabel metod för att välja bort programmet. Undantag måste lämnas in enligt procedurerna ovan.

MMS-uppenbarande: Programmet skickar SMS-TM:er (avslutande meddelanden) om din mobila enhet inte stöder MMS-meddelanden.

Vår ansvarsfriskrivning: Programmet erbjuds "som det är" och kanske inte finns tillgängligt i alla områden hela tiden och kanske inte fortsätter att fungera i händelse av produkt, programvara, täckning eller andra ändringar som görs av din trådlösa bärare. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden i mottagandet av några mobilmeddelanden som är kopplade till detta Program. Leverans av mobilmeddelanden är föremål för effektiv överföring från din leverantör av trådlösa tjänster / nätoperatörer och ligger utanför vår kontroll. T-Mobile ansvarar inte för försenade eller ej levererade mobilmeddelanden.

Deltagarkrav: Du måste ha en egen trådlös enhet som kan hantera tvåvägsmeddelanden, använda en deltagande trådlös operatöbestr och vara en abonnent för trådlös tjänst med SMS-tjänst. Inte alla mobiltelefonleverantörer har den nödvändiga tjänsten för att delta. Kontrollera dina telefonfunktioner för specifika instruktioner för textmeddelanden.

Åldersbegränsning: Du kan inte använda dig av plattformen om du är under tretton (13) år. Om du använder eller engagerar dig i plattformen och är mellan tretton (13) och arton (18) år måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att göra det. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner du och godkänner att du inte är under tretton (13) år, är mellan tretton (13) och arton (18) och har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda eller engagera sig i plattformen, eller är vuxen i din jurisdiktion. Genom att använda eller samarbeta med plattformen erkänner du och godkänner också att du tillåts enligt din jurisdiktions tillämpliga lag att använda och / eller engagera sig i plattformen.

Förbjudet innehåll: Du bekräftar och samtycker till att inte skicka förbjudet innehåll över plattformen. Förbjudet innehåll inkluderar:

  • Bedräglig, ärekränkande, skandalös, hotande, trakasserande eller förföljande verksamhet;
  • Stötande innehåll, inklusive svordomar, obscenitet, otäckhet, våld, överdrift, hat och diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
  • Piratkopierade datorprogram, virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod;
  • Varje produkt, tjänst eller kampanj som är olaglig när sådan produkt, tjänst eller marknadsföring därav tas emot;
  • Allt innehåll som implicerar och / eller refererar till personlig hälsoinformation som skyddas av Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); och
  • Allt annat innehåll som är förbjudet enligt tillämplig lag i den jurisdiktion från vilken meddelandet skickas.

Tvistlösning: I händelse av att det finns en tvist, anspråk eller kontrovers mellan dig och oss, eller mellan dig och Stodge, LLC d/b/a Postscript eller någon annan tredjepartsleverantör som agerar på våra vägnar för att överföra mobilen meddelanden inom programmets räckvidd, som härrör från eller relaterar till federala eller statliga lagstadgade anspråk, allmänna rättsliga anspråk, detta avtal eller överträdelse, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav, inklusive bestämning av omfattningen eller tillämpligheten överenskommelse om skiljedom, sådan tvist, anspråk eller kontrovers kommer, i den utsträckning som lagen tillåter, bestämmas av skiljedom i Praha, inför en skiljeman.

Parterna är överens om att underkasta tvisten för bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Association (“AAA”) som då gällde. Om inte annat anges häri ska skiljemannen tillämpa de materiella lagarna i Federal Judicial Circuit där BestOfTested Sweden huvudsakliga verksamhetsställe är beläget, utan hänsyn till dess regler om lagkonflikter. Inom tio (10) kalenderdagar efter att skiljedomskravet delgivits en part måste parterna gemensamt välja en skiljeman med minst fem års erfarenhet i denna egenskap och som har kunskap om och erfarenhet av ämnet för tvisten. Om parterna inte är överens om en skiljeman inom tio (10) kalenderdagar, kan en part framställa AAA för att utse en skiljeman, som måste uppfylla samma erfarenhetskrav. I händelse av en tvist ska skiljemannen avgöra verkställbarheten och tolkningen av detta skiljeavtal i enlighet med Federal Arbitration Act (“FAA”). Parterna är också överens om att AAA: s regler för nödåtgärder för skydd ska tillämpas i stället för att begära nödåtgärd från domstol. Skiljemännens beslut ska vara slutgiltigt och bindande, och ingen part ska ha rätt att överklaga förutom de som anges i avsnitt 10 i FAA. Varje part ska bära sin del av arvoden som betalats för skiljemannen och förvaltningen av skiljedomen; skiljemannen ska dock ha befogenhet att be en part att betala hela eller delar av sådana avgifter som en del av ett väl motiverat beslut. Parterna är överens om att skiljemannen ska ha befogenhet att tilldela advokatarvode endast i den utsträckning som uttryckligen godkänns av lag eller kontrakt. Skiljemannen ska inte ha någon auktoritet att tilldela straffskadestånd och varje part avstår härmed från rätten att begära eller återkräva straffskadestånd med avseende på tvist som löses genom skiljedom. Parterna är överens om att skilja enbart på individuell basis, och detta avtal tillåter inte klass-skiljedom eller några anspråk som väckts som en kärande eller klassmedlem i någon klass eller representativ skiljedomsförfarande. Förutom vad som krävs enligt lag får varken en part eller skiljedomaren avslöja förekomsten, innehållet eller resultaten av någon skiljedom utan föregående skriftligt medgivande från båda parter, såvida inte för att skydda eller sträva efter en laglig rättighet. Om någon bestämmelse i detta avsnitt är ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas i någon jurisdiktion, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller omöjliggörande inte påverka någon annan bestämmelse i detta avsnitt eller ogiltigförklara eller göra en verkställbar sådan bestämmelse i någon annan jurisdiktion. Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljedom, avstår parterna härmed från rätten till en juryrättegång. Denna skiljedomsbestämmelse ska överleva varje annullering eller uppsägning av ditt avtal om att delta i något av våra program.

Övrigt: Du garanterar och förklarar för oss att du har alla nödvändiga rättigheter, makt och befogenhet att godkänna dessa villkor och utföra dina skyldigheter enligt detta, och ingenting som ingår i detta avtal eller i utförandet av sådana skyldigheter kommer att göra dig i strid med någon annat kontrakt eller skyldighet. Underlåtenhet från någon av parterna att utöva någon rättighet enligt detta häri kommer inte att betraktas som ett avstående från ytterligare rättigheter nedan. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer den bestämmelsen att begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning så att detta avtal annars förblir i full kraft och verkställbart. Alla nya funktioner, ändringar, uppdateringar eller förbättringar av programmet ska omfattas av detta avtal om inte annat uttryckligen anges skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal då och då. Eventuella uppdateringar av detta avtal ska meddelas dig. Du erkänner ditt ansvar att granska detta avtal då och då och vara medveten om sådana förändringar. Genom att fortsätta delta i programmet efter sådana ändringar accepterar du detta avtal, som ändrat.

Observera att våra produkter tillverkas och levereras till dig från Kina. Beroende på de lagar som gäller i ditt hemland kan dina köpta produkter föra med sig kostnader i form av  importtullar, försäljnings- eller momsskatt och/eller andra skatter.

XF Agencija Limited
Registration Number 72844628
Room1502, Beverly House, 93-107,
Lockhard Road,
Wanchai,
Hong Kong

E-post: info@ icare-sverige .com